• Categories
  • Search
  • Programy komputerowe

Dźwięczność trening poprawnej wymowy to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy oraz korygowania mowy bezdźwięcznej (czyli braku rozróżnienia w obrębie takic...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 4 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
99.90 -9% 90.91
Add to wishlist
Jąkanie trening płynnej mowy to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy, Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier ...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 2 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
99.90 -9% 90.91
Add to wishlist
Prezentowany program "Obrazy-Słowa-Dźwięki" przeznaczony jest do wykorzystywania w pracy z dziećmi i dorosłymi podczas terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz lo...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
399.00
Add to wishlist
Umiem to seria zestawów nowoczesnych pomocy dydaktycznych: - do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3, - do zajęć ogólnych w klasach 1, - w ...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 3 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
739.00 -9% 672.49
Add to wishlist
Trening słuchu naucz się rozróżniać głoski to nowoczesny program do ćwiczenia słuchu fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania głosek. Program składa się z mul...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 4 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
99.90 -9% 90.91
Add to wishlist
Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności wyraźnego i poprawnego czytania w nauczaniu wczesnoszkolnym: - sylabizowanie i b...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 12 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
190.00 -9% 172.90
Add to wishlist
Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matema- tycznych: - syntezę i analizę wzrokową, - myślenie przyczyno-skutk...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 8 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
390.00 -9% 354.90
Add to wishlist
Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: koncentracja uwagi, umiejętności grafomotoryczne, pamięć wzrokowa i słuchowa, reguły ortograficzne. rozwijanie fun...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
290.00 -9% 263.90
Add to wishlist