• Categories
  • Search
  • Organizacja i zarządzanie

Publikacja skierowana do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach z branży pracownika biurowego. Jest to zbiór ćwiczeń podzielonych tematycznie na działy doty...
This product is currently not available
123.30 -5% 117.14