• Categories
  • Search
  • Konstytucje

W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103. wprowadza n...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
45.00
Add to wishlist
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanenc...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
48.00
Add to wishlist
Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjon...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 3 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
45.00
Add to wishlist
Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X Finanse publiczne. W art. 225 okre...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
45.00
Add to wishlist
Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa częściej używa się określenia państwo unitarne definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejsz...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 3 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
48.00
Add to wishlist
Rezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karania zawarte w Konstytucji ...
Shipping within 24h - 5dni
The Availability Of 5 opak
The Weight Of The 0.15 kg.
47.00
Add to wishlist